دبیر اجرایی هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اصفهان خبر داد

برگزاری انتخابات شوراهای استان اصفهان در بیش از 3100 شعبه اخذ رأی

دبیر اجرایی هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان اصفهان گفت: بیش از 3 هزار و 100 شعبه اخذ رأی در استان اصفهان برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی استان اصفهان مشخص شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات