رئیس ستاد انتخابات کشور

۱۶۳۶ داوطلب در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند

علی اصغر احمدی رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: طی ۵روز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری در مجموع ۱۶۳۶ ثبت نام کردند. .

آخرین اخبار