سردار اشتری در برنامه نگاه یک مطرح کرد؛

انتخابات سال گذشته در امنیت کامل برگزار شد/30 درصد حوادث چهارشنبه آخر سال کاهش پیدا کرد

فرمانده نیروی انتظامی گفت:با حضور ماموران نیروی انتظامی در تمام حوزه های انتخاباتی انتخابات سال گذشته در امنیت کامل برگزار شد.

آخرین اخبار