به بهانه حکم تنفیذ ریاست جمهوری

انتقال قدرت در ایران و مقایسه با تحولات خاورمیانه

در حالی که در اکثر نقاط جهان انتقال قدرت با پیچ و خم هایی همراه است، در کشوری مانند ایران شاهد انتقال قدرت به سبک آرامش و تدبیر هستیم و این ما را استثنا و آتش دشمنان را گداخته تر خواهد کرد…

آخرین اخبار