در گفتگو با یک کارشناس مسائل سیاسی مطرح شد؛

مقایسه فتنه ۸۸ و آشوب‌های اخیر آمریکا مقایسه غلطی است/ آشوبگران در ایران به‌دنبال براندازی نظام و در آمریکا به‌دنبال کسب پست‌های‌ کلیدی هستند

ابوطالبی گفت: تفاوتی که کودتای ۸۸ در کشور ما با آشوب های اخیر آمریکا دارد، این است که در فتنه ۸۸ اصل نظام ما در خطر بود و احزاب مخالف رئیس جمهور منتخب با حمایت های کشورهای بیگانه مردم را به خیابان ها می فرستادند تا نظام موجود را براندازند اما در جامعه آمریکا هدف براندازی نظام و تغییر در ساختار کشور و قانون نیست.

آخرین اخبار