معاون سابق بین الملل حزب موتلفه اسلامی:

وابستگی به صهیونیست ها در جوهره تمامی سران آمریکا است/ سیاست ترامپ، توجه به مسائل داخل امریکا به جای مباحث منطقه ای و بین المللی

آمدن ترامپ با تغییرات و تحولاتی در مسائل منطقه خصوصا آسیای غربی و شرقی همراه خواهد بود که به طور طبیعی دخالت امریکا را کاهش خواهد داد، احتمالا ما با این سیاست ها شاهد برگشت قدری آرامش به منطقه و تضعیف جریانات تروریستی و تکفیری و جنگ طلبانه باشیم.

کارشناس مسائل سیاسی

جریان غرب گرای داخلی امید به پیروزی کلینتون داشت/ پیروزی ترامپ آغازگر جنگ قدرت در آمریکاست

کارشناس مسائل سیاسی بابیان اینکه دوران پسا ترامپ می تواند آغازی برای دوران پسا امریکا باشد، گفت: این پیروزی نتایج، فرصت هاو تهدیدات متعددی برای ایران دارد، پیروزی ترامپ به بازی کودکانه بزک کردن شیطان بزرگ درداخل کشور پایان خواهد داد

آخرین اخبار