تاکید شهدا بر حضور حداکثری در انتخابات

حضور در انتخابات یعنی راه سعادت را انتخاب کردن/ترک صحنه انتخابات خواست دشمن

شهدا به عنوان پیشوایان راه امام و انقلاب همانند مرادشان انتخابات را مظهر خداباوری،مردم باوری و خودباوری می دانستند و بنا به تکلیفی که به گردن خود در قبال آینده گان میدیدند در وصیت نامه های خود که به عنوان یادگار از آنها به جا مانده است مردم را در هر زمان و مکان به شرکت در انتخابات دعوت کرده اند.

آخرین اخبار