چالش‌های بازیگران اصلی در انتخابات دوم اسفند ۹۸

دقیقا چهار ماه تا برگزاری انتخابات مجلس یازدهم باقی مانده است، هرچند فعالیت جریان‌های مختلف برای حضور در عرصه رقابت آغاز شده، اما هنوز گرمای انتخابات آنقدر نیست که قابل توجه باشد.

آخرین اخبار