شانزدهمین شماره‌ی خط حزب‌الله منتشر شد؛

آیا به فهرست‌های انتخاباتی اعتماد کنیم؟

شانزدهمین شماره‌ هفته‌نامه‌ خط حزب‌الله با گزارشی درباره‌ چهارمین پروژه‌ بزرگ دشمن علیه انتخابات در ایران و همچنین پاسخ به یک سؤال انتخاباتی درباره‌ی میزان اعتماد به فهرست‌های انتخاباتی منتشر شد.

آخرین اخبار

تبلیغات