رییس خانه کشاورز استان اصفهان:

هدف از خانه ی کشاورز خدمت رسانی و حمایت به قشر کشاورز است

با حضور مهندس صادقی دبیر خانه کشاورز استان اصفهان انتخابات هیئت رئیسه خانه کشاورز در بخش بن رود برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات