چیستی و چرایی یک اصل؛

حقیقت التزام عملی به ولایت فقیه و رسالت شورای نگهبان در انتخابات۹۶

مردم ولایت مدار ایران منتظر خواهند ماند تا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶، رویکرد انقلابی شورای نگهبان به مانند همیشه سره از ناسره را از هم تمیز دهد.

آخرین اخبار

تبلیغات