فرماندار شهرستان اصفهان:

رعایت کامل قانون، نشاط انتخاباتی را به همراه دارد/ 849 شعبه اخذ رأی در شهرستان اصفهان

فضل الله کفیل عصر امروز در جلسه توجیهی داوطلبین انتخابات گفت: امانتداری، بی‌طرفی و قانونمداری به عنوان سه اصل با برگزارکنندگان انتخابات عهده بسته شده است تا بتوانیم انتخاباتی در خور و شأن نظام جمهوری اسلامی داشته باشیم.

آخرین اخبار