آلودگی 15 ساله؛

«آب گازوئیلی» پایانی بر طعم ماندگار انار و عناب کوهپایه

رشته قناتی که در گذشته ماهی‌های بسیاری در آن می‌زیستند و باغ‌های انار و عناب کوهپایه اصفهان به واسطه آن محصولی با طعمی ماندگار روانه بازار می‌کرد حالا 15 سال است قاتل ماهی‌ها شده و دیگر خبری هم از آن محصول با طراوت درختان نیست.

آخرین اخبار

تبلیغات