یک کارشناس ارشد شهرسازی:

خلاء زاینده رود را در نوروز جبران کنیم

عضو سابق هیئت علمی دانشگاه ووپرتال آلمان گفت: برای جذب گردشگر باید با ایجاد یک برند جدید شهری، خلاء نبود زاینده رود را جبران کنیم.

آخرین اخبار

تبلیغات