مهم‌ترین اخبار امروز رسانه‌های مجازی و مکتوب کشور

زمستان و روسیاهی به هوای اصفهان/ در بست اعتراض/ نماینده زن مسافرکش مجلس/ رمزگشایی‌فارس‌/ فتاوای عجیب جنسی وهابیت/ کرمان رفتن هاشمی

خواندنی‌ترین اخبار داخلی امروز را در قالب بسته اصفهان شرق بخوانید.

شهردار هرند در دیدار روسای دانشگاههای تابعه

اساتید منشا خیر و برکت برای شهر ما هستند

شهردار شهر هرند گفت: همکاری متقابل با دانشگاه در جهت توسعه و پیشرفت شهر با بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های همدیگر تحقق می یابد.

آخرین اخبار

تبلیغات