اتاق بازرگانی باید جوانان را به سمت کارآفرینی سوق دهد

رئیس کمیته جوانان اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت:‌ اتاق بازرگانی باید شرایطی را فراهم کند که جوانان را به سمت کارآفرینی سوق دهد.

آخرین اخبار