دادستان تهران با آزادی مشروط جاسوس CIA موافقت می‌کند؟

وکیل مدافع امیر میرزایی حکمتی که به اتهام جاسوسی برای CIA به ۱۰ سال حبس محکوم شده است گفت: موکلم درخواست عفو و آزادی مشروط کرده است که از سوی زندان برای دادستان تهران ارسال می‌شود.

آخرین اخبار