کارشناس محیط زیست

هیچ تنوع زیستی به تالاب بین‌المللی گاوخونی مراجعه نمی‌کند

کارشناس محیط زیست آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست گفت: از حدود پنج سال گذشته تاکنون تالاب بین‌المللی گاوخونی به شوره‌زار تبدیل شده است و در حال حاضر هیچ تنوع زیستی به تالاب بین‌المللی گاوخونی مراجعه نمی‌کند.

آخرین اخبار

تبلیغات