مادر امیر غفور: توپ به صورت امیر خورد، گریه کردم

ستاره این روزهای والیبال ایران، به کلیدی‌ترین چهره تیم ملی در کنار معروف و موسوی، ظریف و دیگر ستارگان والیبال ایران بدل شده است که در کنار یکدیگر جهان والیبال را متحیر از درخشش خود کرده‌اند.

آخرین اخبار

تبلیغات