بخشدار جرقویه سفلی در گفتگو با اصفهان شرق:

نصرآباد پادگانی دائم برای آموزش رده‌های بالای نیروی زمینی ارتش/ تدبیری برای عشایر جرقویه سفلی کنیم

بخشدار جرقویه سفلی گفت: منطقه ی رزمایش ارتش در نصر آباد جرقویه سفلی می تواند نفع هایی در جهت اقتصاد منطقه ایفا کند ولی می بایست جوانب دیگر این طرح را در نظر داشت.

آخرین اخبار

تبلیغات