وقتی سگ‌‌های زرد از بیت‌المال سهم دارند اما امیر ارتش ایران نه!

آنچه مسلم است، متهم اصلی این حرکت ضدملی و ضدمذهبی، گردانندگان سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند. هرچند معاون فرهنگی وزارتخانه در روزهای گذشته سعی کرد آن را توجیه کند،‌ لیکن نتوانست پاسخ مناسبی به مردم بدهد.

آخرین اخبار