معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور:

صعود پرشتاب رتبه جهانی پیام‌رسان‌های بومی و سقوط ۷۶۵ پله‌ای تلگرام

امیر خوراکیان از سقوط ۷۶۵ پله‌ای رتبه جهانی پیام رسان تلگرام پس از مسدود سازی در ایران خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات