امیر حسین نوروزی شاهتوری:

لازمه برخورداري از انرژي صلح آميز هسته اي

عدم لزوم برخورداری جمهوری اسلامی ایران ازسلاح های هسته ای و لازمه برخورداري از انرژي صلح آميز هسته اي در کشور محقق شود.

آخرین اخبار

تبلیغات