در پی حادثه مصیبت بار منا ؛

پیکر پاک دو تن از قاریان مفقود شده کشورمان در منا شناسایی شد

صبح امروز پیکر پاک محسن حاجی حسنی کارگر و امیر باوی دو تن از قاریان کشورمان که در حادثه منا مفقود شده بودند پیدا شد.

آخرین اخبار

تبلیغات