مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان:

میانگین خانوارهای استان اصفهان ۳.۷ نفر است

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: میانگین خانوار جمعیتی استان اصفهان ۳.۷ نفر بوده به این معنی که هر خانوار زیر ۴ نفر جمعیت دارد.

آخرین اخبار