پایان رزمایش سه روزه ارتش در اصفهان

رزمایش هوایی فدائیان حریم ولایت با دستیابی به تمامی اهداف پایان یافت

ششمین رزمایش اقتدارهوایی فدائیان حریم ولایت با دستیابی به تمامی اهداف از پیش تعیین شده روز چهارشنبه در منطقه انارک اصفهان پایان یافت.

آخرین اخبار

تبلیغات