صمیمانه با مربی ورزشی رزمیران مطرح شد؛

جوانان هرندی اولین ورودی های رشته رزم ایران در سطح استان اصفهان

امیر حسین کنعانی گفت: رزم ایران یا کشتی کچ در زمان قدیم بيشترين طرفدار را حتي نسبت به جنگ گلادياتورها داشته و در ايران عزیزمان هم از ورزش هاي پر طرفدار بوده كه برگزاري مسابقات كشتي نمايشي(كشتي كج ) در دهه هاي ۴۰ و قبل از ان شاهد اين ادعاست.

آخرین اخبار