بر اساس گزارش فیفا صورت گرفت

بازیکن سپاهان در میان بازیکنان تاثیرگذار جهان

بر اساس گزارش فیفا امیرحسین کریمی در میان بازیکنان تاثیرگذار نوجوان جهان قرار گرفت.

آخرین اخبار

تبلیغات