مدیر کتابخانه‌های شهر اصفهان خبر داد

اجرای طرح “کیف کتاب کودکان” در اصفهان

مدیر کتابخانه‌ها و سالن‌های مطالعه شهر اصفهان گفت: طرح کیف کودک که دارای مجموعه‌ای از کتاب‌های بسته بسته شده مناسب و مورد نیاز برای کودکان بوده، انتخاب شده و به خانواده معرفی می‌شود که این طرح در کتابخانه‌های اصفهان اجرا می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات