هنرمند جوان ورزنه ای گفت:

حجاری قبور شهدای گمنام خاطره انگیزترین کار من بود

امیر حسین خلیلی ورزنه حجاری سنگ قبور شهدای گمنام را زیباترین خاطره ی زندگیش نامید و ثواب این کار را در سالگرد فوت پدرش به وی تقدیم کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات