وزیر بهداشت در دانشگاه تهران:

افراطی‌گری در دانشگاه جایی ندارد

قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه اعتدال و تدبیر بیش از هر چیزی متعلق به دانشگاه است گفت: افراطی‌گری در دانشگاه جایگاهی ندارد.

آخرین اخبار

تبلیغات