معلولان برای تردد در شهر با موانع و فضا‌های نا‌مناسب مواجه می‌شوند

مدیر داخلی انجمن حمایت از بیماران آسیب نخاعی استان اصفهان گفت: با وجود اقدامات خوبی که در راستای مناسب‌سازی فضا‌های شهری و امکان عمومی در اصفهان صورت گرفته اما معلولان برای تردد در شهر با موانع و فضا‌های نا‌مناسب مواجه می‌شوند.

آخرین اخبار