شهردار اصفهان:

استفاده از موتورسیکلت باید ریشه‌ای فرهنگ‌سازی شود

شهردار اصفهان گفت: فرهنگ‌سازی در حوزه استفاده از موتورسیکلت با جزوه و کتاب امکان‌پذیر نیست و این موضوع باید ریشه‌ای و عملی انجام شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان:

کاهش نرخ بیکاری با ایجاد فرصت‌های مهارتی امکان‌پذیر است

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان گفت: کاهش و تعدیل نرخ بیکاری در شهرستان‌های استان اصفهان با استفاده از فرصت‌های مهارتی ایجاد شده در شهرستان‌ها امکان‌پذیر است.

رئیس آموزش فنی و حرفه‌ای اصفهان مطرح کرد

ایجاد اشتغال پایدار برای بانوان با توسعه آموزش‌های مهارتی

رئیس آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان گفت: ایجاد اشتغال پایدار برای بانوان با توسعه آموزش‌های مهارتی امکان‌پذیر است و این اداره زمینه‌های اشتغال پایدار بانوان را در اصفهان ایجاد کرده است.

آخرین اخبار

تبلیغات