وزیر بهداشت در کاشان:

نوسازی امکانات پزشکی کشور ۵۰ سال زمان می‌برد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: حدود 90 هزار تخت بیمارستانی در حال حاضر موجود است که بخش عمده‌ای از آن فرسوده است؛ نوسازی این مجموعه حدود ۵۰ سال طول می‌کشد و راه نجات ما از این مشکل استفاده از کمک مردم است.

آخرین اخبار