راستاي گراميداشت هفته مهارت؛

دیدار سرپرست مركز فني و حرفه اي ورزنه با بخشدار بخش بن رود/تصاویر

در راستاي گراميداشت هفته مهارت در پنجمین روز اين هفته كه با نام آموزش فني و حرفه اي توسعه بخش خصوصي، اقتدار و اقتصاد مقاومتي نامگذاري شده، حمیدرضا اميني سرپرست مركز آموزش فني و حرفه اي ورزنه به همراه تعدادي از كارمندان و مربيان مركز باصادقی بخشدار محترم بخش بن رود، شوراي بخش، تعدادي از دهياران و كارآفرينان منطقه ديدار و گفتگو كردند.

آخرین اخبار