رئیس آموزش و پرورش جرقویه سفلی:

خیرین در بناکردن مدارس کویر جرقویه پیش قدم شوند/ داشتن هدف راه نفوذ هجمه فرهنگی را خواهد گرفت

حسین زارع گفت: اگر کنترل بیشتری بر عملکرد فرزندمان در جامعه داشته باشیم، جلوی بسیاری از ناهنجاری ها در خانواده و مدرسه گرفته می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات