مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد اصفهان:

کتاب‌های آشنایی با فتنه در مساجد اصفهان توزیع می‌شود

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد اصفهان گفت: کتاب‌های آشنایی با فتنه در مساجد اصفهان توزیع می‌شود.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد اصفهان

زندگی سیاسی و اجتماعی رسول اکرم(ص) و امام رضا(ع) برای نسل جوان تبیین شود

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد اصفهان گفت: باید به بررسی زندگی سیاسی و اجتماعی رسول اکرم (ص) و امام رضا (ع) بیشتر پرداخته شود و زندگی سیاسی این شخصیت‌های بزرگ برای جوانان تبیین شود.

آخرین اخبار