دادستان کل کشور:

فیلتر کانال‌های تلگرامی با دستور شخصی انجام نمی‌شود/وزارت ارتباطات تسلیم قانون باشد

دادستان کل کشور اعلام کرد فیلتر سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی از دو طریق دستور قضایی یا تصویب و دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه انجام می‌شود و افراد نمی‌توانند با نظر شخصی خود اقدام به چنین کاری کنند.

آخرین اخبار