مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان خبر داد

افزایش بدهی برخی از ارگان‌های دولتی به اوقاف اصفهان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان از افزایش بدهی برخی از ارگان‌های دولتی به اوقاف اصفهان خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات