به بهانه مداخله در امور داخلی ایران

موج سواری رسانه ها روی خالکوبی بازیکنان فوتبال

رسانه های خارجی، در اقدامی تامل برانگیز مجددا در امور داخلی ایران دخالت کردند و مدعی شدند که محدودیت بازیکنان به علت خالکوبی در ایران خلاف دستورات فدراسیون جهانی است و این عمل غیر قانونی است.

آخرین اخبار

تبلیغات