چه کدهایی از داخل کشور به مذاکره کنندگان غربی مخابره شد؟

آغاز دخالت های شیطان بزرگ در امور داخلی ایران/ وقتی اوباما دلواپس معلمان می شود!

اوباما در حالی مدعی شده است که معلمان در ایران برای احقاق حقوق مالی خود دست به اعتراض زده اند که روزانه چندین شهروند آمریکا به خاطر اعتراض به پلیس آمریکا کشته می شوند.

آخرین اخبار

تبلیغات