مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان:

بیش از ۸۵ درصد امور ثبتی اصفهان به صورت الکترونیکی انجام می شود

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان گفت: ادارات ثبت اسناد استان اصفهان بیش از ۸۵ درصد امور ثبتی را امروز به صورت الکترونیکی انجام می دهند.

آخرین اخبار

تبلیغات