چرا برخی مشاوران مدارس آموزگار شده‌اند؟

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش از ارائه آموزش‌های تخصصی به مشاوران مدارس در خصوص استفاده دانش آموزان از اینترنت، ماهواره و وسایل ارتباط جمعی و لزوم آشنایی آنها با کارکردهای مثبت و منفی این وسایل خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات