مدیر باغبانی جهاد کشاورزی خبر داد

کاهش ۳۰ درصدی برداشت سیب بر اثر خشکسالی در اصفهان

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان از افت ۳۰ درصدی تولید سیب در اصفهان نسبت به سال‌های پر آب بر اثر خشکسالی خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات