مشاور رئیس جمهور:

مطالعات مقدماتی برای حذف یارانه پردرآمدها آغاز شد

مشاور رئیس جمهوری در امور اقتصادی از آغاز مطالعات مقدماتی برای حذف یارانه گروه‌های پردرآمد خبر داد.

آخرین اخبار