حمید رسایی

رکود بازار نتیجه اشتباه دولت بود/ لیست اموال وزرا را ارائه دهید تا کاسبان تحریم مشخص شوند

رسایی گفت: گره زدن مذاکرات به اقتصاد کشور توسط دولت اشتباهی بود که باعث شد تا بازار منتظر نتیجه مذاکرات بماند و رکود بازار نتیجه این انتظار بود و بعد از آن نیز تحریم لغو نشد و آن زمان که می گفتیم با برجام تحریم‌ها لغو نخواهد شد به ما کاسب تحریم گفتند.

آخرین اخبار