اداره کل هواشناسی اصفهان پیش بینی کرد

باد و باران همنشین اصفهانی‌ها در روز طبیعت

براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان با توجه به عبور امواج ناپایدار از روی استان اصفهان آسمان بیشتر مناطق استان در روز طبیعت بارانی است.

آخرین اخبار