تکنیک کاهش پیامدهای منفی موبایل

اگر از تلفن همراه زیاد استفاده می کنید، بخوانید

بهتر است تلفن همراه را در جیب شلوارتان قرار ندهید، چون بافت‌‌های بخش پایینی بدن بیشتر از بافت‌‌های سر و صورت، اشعه‌های مضر تلفن همراه را جذب کرده و آسیب می‌‌بینند.

آخرین اخبار