جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان:

شهر خلاق شهری ناامن برای مجرمین و برهم‌زنندگان امنیت عمومی است

جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: شهر خلاق ناامن برای مجرمین و برهم‌زنندگان امنیت عمومی است.

آخرین اخبار

تبلیغات