در برنامه دیروز، امروز، فردا مطرح شد

باهنر: امنیت در ایران نسبت به کشورهای غربی بسیار بالاست/ سالک: فضای عمومی اصفهان آرام است

محمدرضا باهنر در برنامه دیروز، امروز، فردا بیان داشت: تقریبا همه می دانند که نسبت امنیت در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه، و حتی کشورهای اروپایی و غربی بسیار بالا و قابل افتخار است.

آخرین اخبار